Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Registrace pro MZ2022 byla spuštěna.
Pro registraci a pro otevření výsledkových dokumentů je potřeba autentizační kód VPŽ, který naleznete na výpisu z přihlášky nebo na pozvánce k DT. Pokud jste výpis ani pozvánku neobdrželi, obraťte se, prosím, na vedení školy nebo na třídního učitele.
Výsledkové dokumenty budou odesílány od 16. května 2022.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zaznamenali jsme zvýšený výskyt případů blokování přijetí e-mailů na seznam.cz. Pokud máte schránku u Seznamu a nepřišel Vám e-mail s výsledky, zkuste zkontrolovat spam, případně kontaktovat technickou podporu seznam.cz. Máte-li účet i u jiného mailového klienta, můžete se na VPŽ opětovně registrovat pod jinou adresou.

Registrace a udělení souhlasu

Registruj


* Červeně orámovaná políčka značí povinné údaje.

Základní údaje

info
   
 

Heslo

Heslo musí splňovat podmínky kybernetické bezpečnosti, viz návod.
 
Čestně prohlašuji, že údaje, které jsem při registraci uvedl(a), patří mé osobě a souhlasím se zpracováním níže vyjmenovaných osobních údajů pro účely agendy Výsledkového portálu žáka, tj. zasílání výsledkových a informačních materiálů týkajících se maturitní zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na mnou uvedenou e-mailovou adresu. Tento souhlas uděluji pro tento kalendářní rok, po skončení tohoto kalendářního roku svůj souhlas odvolávám.
Zpracovávané údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely agendy VPŽ můžete kdykoli odvolat, čímž dojde ke smazání vašich osobních údajů, k jejichž zpracování jste udělil(a) souhlas. Návod pro odvolání souhlasu naleznete zde.

 

Registruj