Registrace na výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 je možná od 2. ledna 2018.

Přihlašování se k výběrové zkoušce MATEMATIKA+ 2018 je možné od 2. do 31. ledna 2018.
NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ:
1) Zaregistrujte se na výsledkový portál žáka (viz odkaz Postup pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů).
2) Po přihlášení zvolte v menu odkaz Přihlášky k MA+.
3) Klikněte na modrý odkaz "Přihlásit ke zkoušce".
4) V nově otevřeném formuláři vyberte preferované zkušební místo, potvrďte souhlas se zpracováním údajů a příp. souhlas s poskytnutím informací střední škole.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Registrace nového uživatele

Registruj


* Červeně orámovaná políčka značí povinné údaje.

Základní údaje

info
   
 

Heslo

Heslo musí být dlouhé minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň jeden z každé skupiny znaků 0-9, a-z a A-Z.
 
info

 

Registruj