Žákům, kteří konali zkoušku Matematika+, byly 18. května odeslány ohodnocené záznamové archy. K otevření souboru použijte kód VPŽ pro zkoušku Matematika+, který naleznete po přihlášení na portál VPŽ v záložce zkoušky - zkouška Matematika+ 2017. Výpis výsledků didaktického testu Matematika+ žáci obdrží 19. května 2017.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Registrace nového uživatele

Registruj


* Červeně orámovaná políčka značí povinné údaje.

Základní údaje

info
   
 

Heslo

Heslo musí být dlouhé minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň jeden z každé skupiny znaků 0-9, a-z a A-Z.
 
info
Registruj