V současné době již není možné se registrovat!
Registrace na výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 byla možná od 2. ledna do 24. května 2018.
Výsledky žákům sděluje primárně jejich střední škola, se žádostí o poskytnutí výsledkových dokumentů se obraťte přímo na ředitele Vaší školy.

Registrace pro podzimní zkušební období bude možná od 1. srpna 2018.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Registrace nového uživatele

Registruj


* Červeně orámovaná políčka značí povinné údaje.

Základní údaje

info
   
 

Heslo

Heslo musí být dlouhé minimálně 8 znaků a musí obsahovat alespoň jeden z každé skupiny znaků 0-9, a-z a A-Z.
 
info

 

Registruj