Výsledkový portál je spuštěn pro registraci žáků k PODZIMNÍMU zkušebnímu období maturitní zkoušky 2016.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Úvodní stránka

Vítejte na výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka, jeho následném souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

Dokumenty související s organizací maturitní zkoušky

Období pro registraci a možnost zaslání níže uvedených dokumentů přes výsledkový portál žáka – od 17. srpna do 20. října 2016.

Pozvánka k písemným zkouškám společné části MZ v podzimním zkušebním období

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 17. do 31. srpna 2016.

(Pozvánky k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky předávají maturantům ředitelé škol. Možnost zaslání pozvánky přes výsledkový portál žáka je tedy spíše pro případy, kdy by maturant pozvánku od ředitele školy ztratil nebo smazal.)

Výsledkové dokumenty a jejich odesílání žákům

(termíny jsou platné pro žáky, kteří udělí souhlas se zasíláním dokumentů do 12. září 2016)

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 12. září 2016 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Výpis výsledků didaktického testu z nepovinné profilové zkoušky MATEMATIKA+

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 12. září 2016 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Dokument Výpis výsledků didaktického testu z nepovinné profilové zkoušky Matematika+ je opatřen elektronickým podpisem Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání. Elektronický podpis dokumentu slouží k ověření autenticity dokumentu, proto při požadavku vysoké školy na doručení autentického výpisu doporučujeme se s vysokou školou domluvit, že jí takto podepsaný dokument zašlete elektronicky.

Vyhodnocený záznamový arch didaktického testu

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 13. září 2016 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Záznam o hodnocení písemné práce z cizího jazyka

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – do 3 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků písemných prací příslušné třídy žáka.

Poznámka: Písemné práce z českého jazyka a literatury nejsou hodnoceny centrálně, nýbrž hodnotiteli jmenovanými ředitelem školy, ve které se zkouška konala. Z tohoto důvodu se záznamy o hodnocení písemné práce z českého jazyka přes výsledkový portál neodesílají. Přes portál není odesílán ani výsledek ústní zkoušky společné části žáka, kterou rovněž hodnotí hodnotitelé na školách a výsledek se tak žák dozví v den konání ústní zkoušky.

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – do 3 pracovních dnů od shromáždění všech výsledků maturitní zkoušky žáka.

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. Případné dotazy k výslednému hodnocení řešte, prosím, s ředitelem školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

Podporované programové vybavení

Portál má podporu těchto internetových prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer (min. verze 8.x)
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Doporučujeme používat nejnovější verzi internetového prohlížeče.