Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Registrace pro MZ2022 byla spuštěna.
Pro registraci a pro otevření výsledkových dokumentů je potřeba autentizační kód VPŽ, který naleznete na výpisu z přihlášky nebo na pozvánce k DT. Pokud jste výpis ani pozvánku neobdrželi, obraťte se, prosím, na vedení školy nebo na třídního učitele.
Výsledkové dokumenty budou odesílány od 16. května 2022.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zaznamenali jsme zvýšený výskyt případů blokování přijetí e-mailů na seznam.cz. Pokud máte schránku u Seznamu a nepřišel Vám e-mail s výsledky, zkuste zkontrolovat spam, případně kontaktovat technickou podporu seznam.cz. Máte-li účet i u jiného mailového klienta, můžete se na VPŽ opětovně registrovat pod jinou adresou.

Úvodní stránka

Vítejte na výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

Podporované programové vybavení

Portál má podporu těchto internetových prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer (min. verze 11.x)
  • Microsoft Edge
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Doporučujeme používat nejnovější verzi internetového prohlížeče.