Registrace pro MZ2019 bude možná od 2. ledna 2019.


Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Úvodní stránka

Vítejte na výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

Dokumenty související s organizací maturitní zkoušky

Pozvánka k písemným zkouškám společné části MZ v podzimním zkušebním období

Pozvánka k písemným zkouškám společné části maturitní zkoušky je dokument, který žákům primárně poskytuje ředitel školy v elektronické či písemné formě. Na pozvánce je uvedeno datum a místo konání didaktického testu, respektive písemné práce společné části maturitní zkoušky, ke které je maturant přihlášen.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 20. srpna do 2. září 2018.

Výsledkové dokumenty a jejich odesílání žákům

(termíny jsou platné pro žáky, kteří udělí souhlas se zasíláním dokumentů do 10. září 2018)

Výpis výsledků didaktických testů společné části maturitní zkoušky žáka

Dokument obsahuje hodnocení povinných i nepovinných dílčích zkoušek společné části MZ konaných formou didaktického testu.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – od 10. září 2018 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Ohodnocený záznamový arch didaktického testu

Dokument představující záznamový arch didaktického testu, na němž jsou v případě uzavřených úloh zobrazeny odpovědi žáka včetně barvami odlišených správných a špatných odpovědí. V případě otevřených úloh je uveden zápis řešení žáka a počet bodů, které žák za své řešení získal. Za pomoci tohoto dokumentu a klíče správného řešení didaktického testu (ke stažení na www.novamaturita.cz od 10. září 2018) si žák může ověřit, že mu byl didaktický test vyhodnocen správně.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasíláním – v období od 10. září 2018 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Záznam o hodnocení písemné práce z českého a cizího jazyka

Záznam o hodnocení písemné práce obsahuje počet bodů, které hodnotitel písemné práce udělil žákovi v jednotlivých sledovaných kritériích. Součástí záznamu je také celkový výsledek dílčí zkoušky konané formou písemné práce.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním – průběžně od 10. do 17. září 2018 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky žáka

Tento dokument obsahuje výhradně výsledky jednotlivých zkoušek a dílčích zkoušek společné části maturity a je velmi podrobný - výsledky jsou zde vyjádřeny v procentních bodech a v percentilovém pořadí.

Termín odeslání žákům po udělení souhlasu se zasláním – od 11. září 2018 (při pozdějším udělení souhlasu vždy do 2 pracovních dnů od udělení souhlasu se zasíláním).

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání není oprávněno sdělovat informace k výsledkům žáka jiným způsobem. Případné dotazy k výslednému hodnocení řešte, prosím, s ředitelem školy. Tato služba je poskytována bez záruky jakéhokoliv druhu.

Podporované programové vybavení

Portál má podporu těchto internetových prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer (min. verze 8.x)
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Doporučujeme používat nejnovější verzi internetového prohlížeče.