Registrace pro jarní termín 2020 je možná do 31. července 2020.
Registrace pro podzimní termín 2020 bude možná až od 1. srpna 2020.

Úvodní stránka

Vítejte na výsledkovém portálu žáka Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).

Účelem výsledkového portálu žáka je poskytnout maturantům vybrané dokumenty související s organizací a zejména s výsledky společné části maturitní zkoušky.

Výsledkový portál žáka je založen na principu registrace žáka a jeho souhlasu se zasíláním dokumentů a předáním těchto dokumentů na soukromou e-mailovou adresu v zabezpečené podobě.

Výsledkový portál žáka je dále určen k přihlašování žáků k nepovinné výběrové zkoušce Matematika+. Bližší informace k organizaci zkoušky naleznete na tomto odkazu.

Podporované programové vybavení

Portál má podporu těchto internetových prohlížečů:

  • Microsoft Internet Explorer (min. verze 8.x)
  • Mozilla Firefox
  • Google Chrome

Doporučujeme používat nejnovější verzi internetového prohlížeče.