Žákům, kteří konali zkoušku Matematika+, byly 18. května odeslány ohodnocené záznamové archy. K otevření souboru použijte kód VPŽ pro zkoušku Matematika+, který naleznete po přihlášení na portál VPŽ v záložce zkoušky - zkouška Matematika+ 2017. Výpis výsledků didaktického testu Matematika+ žáci obdrží 19. května 2017.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Kontakty

Telefon: +420 224 507 507
E-mail: info@novamaturita.cz
Adresa:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 - Holešovice