Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Registrace pro MZ2022 byla spuštěna.
Pro registraci a pro otevření výsledkových dokumentů je potřeba autentizační kód VPŽ, který naleznete na výpisu z přihlášky nebo na pozvánce k DT. Pokud jste výpis ani pozvánku neobdrželi, obraťte se, prosím, na vedení školy nebo na třídního učitele.
Výsledkové dokumenty budou odesílány od 16. května 2022.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Zaznamenali jsme zvýšený výskyt případů blokování přijetí e-mailů na seznam.cz. Pokud máte schránku u Seznamu a nepřišel Vám e-mail s výsledky, zkuste zkontrolovat spam, případně kontaktovat technickou podporu seznam.cz. Máte-li účet i u jiného mailového klienta, můžete se na VPŽ opětovně registrovat pod jinou adresou.

Kontakty

Telefon: +420 224 507 507
E-mail: info@cermat.cz
Adresa:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 - Holešovice