Registrace na výsledkový portál žáka pro jarní zkušební období maturitní zkoušky 2018 je možná od 2. ledna 2018.

Přihlašování se k výběrové zkoušce MATEMATIKA+ 2018 je možné od 2. do 31. ledna 2018.
NÁVOD PRO PŘIHLÁŠENÍ:
1) Zaregistrujte se na výsledkový portál žáka (viz odkaz Postup pro registraci a udělení souhlasu se zasíláním dokumentů).
2) Po přihlášení zvolte v menu odkaz Přihlášky k MA+.
3) Klikněte na modrý odkaz "Přihlásit ke zkoušce".
4) V nově otevřeném formuláři vyberte preferované zkušební místo, potvrďte souhlas se zpracováním údajů a příp. souhlas s poskytnutím informací střední škole.

Výsledkový portál žáka nezobrazuje maturantům výsledky, ale slouží k udělení souhlasu se zasláním výsledkových dokumentů e-mailem. Prosíme, čtěte pozorně informace uvedené zde na portálu. Výsledkový portál je rovněž pouze doplňkový nástroj pro předávání výsledků, které žákům dle maturitní vyhlášky č. 177/2009 Sb. sděluje příslušná střední škola. Děkujeme!

Kontakty

Telefon: +420 224 507 507
E-mail: info@cermat.cz
Adresa:
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
Jankovcova 933/63
170 00 Praha 7 - Holešovice