Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Registrace pro podzimní termín MZ2022P bude možná od 1. srpna 2022. Pokud jste byli zaregistrováni pro jarní termín 2022, není potřeba registraci obnovovat nebo přidávat souhlas se zasíláním dokumentů, podzimní výsledkové dokumenty obdržíte automaticky.


Registrace pro MZ2022 byla spuštěna. Pro registraci a pro otevření výsledkových dokumentů je potřeba autentizační kód VPŽ, který naleznete na výpisu z přihlášky nebo na pozvánce k DT. Pokud jste výpis ani pozvánku neobdrželi, obraťte se, prosím, na vedení školy nebo na třídního učitele. Výsledkové dokumenty budou odesílány od 16. května 2022.

Registrace a udělení souhlasu

Registruj


* Červeně orámovaná políčka značí povinné údaje.

Základní údaje

info
   
 

Heslo

Heslo musí splňovat podmínky kybernetické bezpečnosti, viz návod.
 
Čestně prohlašuji, že údaje, které jsem při registraci uvedl(a), patří mé osobě a souhlasím se zpracováním níže vyjmenovaných osobních údajů pro účely agendy Výsledkového portálu žáka, tj. zasílání výsledkových a informačních materiálů týkajících se maturitní zkoušky Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání na mnou uvedenou e-mailovou adresu. Tento souhlas uděluji pro tento kalendářní rok, po skončení tohoto kalendářního roku svůj souhlas odvolávám.
Zpracovávané údaje: jméno a příjmení, datum narození, e-mailová adresa.

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely agendy VPŽ můžete kdykoli odvolat, čímž dojde ke smazání vašich osobních údajů, k jejichž zpracování jste udělil(a) souhlas. Návod pro odvolání souhlasu naleznete zde.

 

Registruj